Scotia Arc

Exportovat vrcholy

Export vygeneruje GPX soubor s vrcholy, který lze poté nahrát např. do GPS navigace nebo aplikace v telefonu.

Chaty

Vyfiltruje pouze ty chaty, u kterých je vlastnost vyplněna.

Podle historie zdolání

Legenda

Zelené body znamenají navštívené vrcholy, červené nenavštívené.
Vrchol Vrcholy s prominencí 15 m a více
Vedlejší vrchol Vrcholy s prominencí 5-15 m
Spočinek a ostatní Kóta s prominencí pod 5 m
Nezařazené Vrcholy, které čekají na zařazení
Chata Horská chata

Vrcholy


Vyfiltruje pouze ty vrcholy, u kterých je vlastnost vyplněna.
m
m
m
m
m
m
Ne všechny vrcholy mají udanou izolaci.
Nejvyšší vrchol Mount Paget (2934 m n.m.)
Nejprominentnější vrchol Mount Paget (2934 m n.m., prominence 2934 m)
Nadřazená jednotka Amerika
Podřazené jednotky Jižní Georgie
Hlavních vrcholů celkem 1
Název Výška
Mount Paget Mount Paget 2934 m n.m.
Sdílet