Výlety Martin Hruzík

Podgruň > Gutský vršek > Godula
Martin Hruzík
Pěší turistika, 18 km
9.1.2021
Loučka > Hrbel > Polední
Martin Hruzík
Pěší turistika, 11 km
2.1.2021
Ropicka a Kotar s Rimany
Martin Hruzík
Pěší turistika, 12 km
1.1.2021
Lysa s Braushkou a otuzovaci skupinkou
Martin Hruzík
Pěší turistika, 12 km
29.12.2020
S Barushkou na Travny
Martin Hruzík
Pěší turistika, 13 km
11.9.2019
Raztoka > Pustevny > Radhost > Roznov
Martin Hruzík
Pěší turistika, 14 km
23.7.2019
Sdílet