Výstupy Hanka

Hanka na vrcholu Magurka (30.9.2018 13:37)
Hanka
Magurka #1
Pěší turistika
ne, 30.9.2018, 13:37
Hanka na vrcholu Slavíč (17.9.2018)
Hanka
Pěší turistika
po, 17.9.2018
Hanka na vrcholu Javorový vrch (16.9.2018 21:09)
Hanka
Pěší turistika
ne, 16.9.2018, 21:09
Hanka na vrcholu Ostrý (16.9.2018 14:26)
Hanka
Ostrý #1
Pěší turistika
ne, 16.9.2018, 14:26
Hanka na vrcholu Smrčina (16.9.2018 12:53)
Hanka
Pěší turistika
ne, 16.9.2018, 12:53
Hanka na vrcholu Ropice (16.9.2018 12:27)
Hanka
Ropice #1
Pěší turistika
ne, 16.9.2018, 12:27
Hanka na vrcholu Velký Lipový (16.9.2018 11:29)
Hanka
Pěší turistika
ne, 16.9.2018, 11:29
Hanka na vrcholu Šindelná (16.9.2018 10:21)
Hanka
Pěší turistika
ne, 16.9.2018, 10:21
Hanka na vrcholu Malý Travný (22.7.2018 14:42)
Hanka
Pěší turistika
ne, 22.7.2018, 14:42
Hanka na vrcholu Travný (22.7.2018 14:17)
Hanka
Travný #1
Pěší turistika
ne, 22.7.2018, 14:17
Hanka na vrcholu Zimný (8.7.2018 12:17)
Hanka
Zimný #1
Pěší turistika
ne, 8.7.2018, 12:17
Hanka na vrcholu Kobylanka (8.7.2018 11:22)
Hanka
Pěší turistika
ne, 8.7.2018, 11:22
Zobrazit další
Sdílet