Výstupy Jakub Fridex Fridrich

Jakub Fridex Fridrich - Gran Paradiso
Jakub Fridex Fridrich
pěší turistika
ne, 25.8.2019, 10:40
Jakub Fridex Fridrich - Triglav
Jakub Fridex Fridrich
Triglav #1
pěší turistika
so, 17.8.2019, 9:00
Jakub Fridex Fridrich - Bovški Gamsovec
Jakub Fridex Fridrich
pěší turistika
pá, 16.8.2019, 11:00
Jakub Fridex Fridrich - Pfaffenstein Westgipfel
Jakub Fridex Fridrich
jiná aktivita
út, 1.1.2019, 18:03
Jakub Fridex Fridrich - Velký Kosíř
Jakub Fridex Fridrich
pěší turistika
út, 1.1.2019, 10:44
Jakub Fridex Fridrich - Sněžka
Jakub Fridex Fridrich
pěší turistika
so, 22.9.2018, 1:00
Jakub Fridex Fridrich - Vozka
Jakub Fridex Fridrich
Vozka #1
pěší turistika
pá, 7.9.2018, 12:26
Jakub Fridex Fridrich - Keprník
Jakub Fridex Fridrich
pěší turistika
pá, 7.9.2018, 12:25
Jakub Fridex Fridrich na vrcholu Šerák (7.9.2018 12:23)
Jakub Fridex Fridrich
Šerák #1
pěší turistika
pá, 7.9.2018, 12:23
Jakub Fridex Fridrich - Nebria
Jakub Fridex Fridrich
Nebria #1
pěší turistika
út, 4.9.2018, 9:46
Jakub Fridex Fridrich na vrcholu Jôf Di Miezegnot (4.9.2018 1:15)
Jakub Fridex Fridrich
pěší turistika
út, 4.9.2018, 1:15
Jakub Fridex Fridrich na vrcholu Hoher Dachstein (4.8.2018 10:00)
Jakub Fridex Fridrich
pěší turistika
so, 4.8.2018, 10:00
Jakub Fridex Fridrich na vrcholu Rotstock (4.7.2018 11:57)
Jakub Fridex Fridrich
jiná aktivita
st, 4.7.2018, 11:57
Jakub Fridex Fridrich - Schluchtkogel
Jakub Fridex Fridrich
pěší turistika
so, 16.6.2018, 11:40
Jakub Fridex Fridrich na vrcholu Linker Fernerkogel (14.6.2018 8:51)
Jakub Fridex Fridrich
pěší turistika
čt, 14.6.2018, 8:51
Jakub Fridex Fridrich - Malý Rozsutec
Jakub Fridex Fridrich
pěší turistika
so, 19.5.2018, 12:10
Jakub Fridex Fridrich - Kraviarske
Jakub Fridex Fridrich
pěší turistika
pá, 18.5.2018, 12:50
Jakub Fridex Fridrich - Veľký Kriváň
Jakub Fridex Fridrich
pěší turistika
pá, 18.5.2018, 12:00
Jakub Fridex Fridrich - Hole
Jakub Fridex Fridrich
Hole #1
pěší turistika
pá, 18.5.2018, 12:00
Jakub Fridex Fridrich - Pekelník
Jakub Fridex Fridrich
pěší turistika
pá, 18.5.2018, 12:00
Jakub Fridex Fridrich - Koniarky
Jakub Fridex Fridrich
pěší turistika
pá, 18.5.2018, 11:30
Jakub Fridex Fridrich - Sokolie
Jakub Fridex Fridrich
Sokolie #1
pěší turistika
pá, 18.5.2018, 2:23
Jakub Fridex Fridrich - Baraniarky
Jakub Fridex Fridrich
pěší turistika
pá, 18.5.2018, 1:40
Jakub Fridex Fridrich - Žitné
Jakub Fridex Fridrich
Žitné #1
pěší turistika
pá, 18.5.2018, 1:10
Zobrazit další
Sdílet